• Groopy
  • Groopy
  • Groopy
  • Groopy
Groopy

SOB

רכיבות שהובלתי

סה"כ טיולים שהובלתי:   15
סה"כ באחוזים מהטיולים שנפתחו:   0.02%
סה"כ מרחק:   648
מרחק ממוצע ק"מ לטיול:   43