• Groopy
  • Groopy
  • Groopy
  • Groopy
Groopy

יוסל

רכיבות שהובלתי

סה"כ טיולים שהובלתי:   86
סה"כ באחוזים מהטיולים שנפתחו:   0.11%
סה"כ מרחק:   2,467
מרחק ממוצע ק"מ לטיול:   29

תוצאות 1-60 מתוך 86

שם הטיולתאריך יוםאזוראופימרחקסוג
עולים דרך נוף דרומית=יורדים דרך נוף צפונית. 09/06/2019 06:00 א ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומית -יורדים דרך נוף צפונית. 04/06/2019 06:00 ג ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומית # יורדים דרך נוף צפונית. 27/04/2019 07:00 ש ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומית # יורדים דרך נוף צפונית. 26/04/2019 07:00 ו ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומית=יורדים דרך נוף צפונית. 06/04/2019 07:00 ש ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
25 חינם
עולים דרך נוף דרומית=יורדים דרך נוף צפונית. 23/03/2019 08:00 ש ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
25 חינם
עולים דרך נוף דרומית=יורדים דרך נוף צפונית. 20/08/2018 06:00 ב ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומית==יורדים דרך נוף צפונית. 15/08/2018 06:00 ד ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומית==יורדים דרך נוף צפונית. 06/08/2018 06:00 ב ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומית--יורדים דרך נוף צפונית. 19/05/2018 06:30 ש ירושלים והסביבה XC
קל
30 חינם
עולים דרך נוף דרומית ויורדים דרך נוף צפונית. 24/04/2018 07:00 ג ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומית=יורדים דרך נוף צפונית. 02/04/2018 07:00 ב ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומית=יורדים דרך נוף צפונית 28/03/2018 07:00 ד ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומית==יורדים דרך נוף צפונית. 26/03/2018 06:30 ב ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומית==יורדים דרך נוף צפונית 21/03/2018 06:30 ד ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומית==יורדים דרך נוף צפונית 19/03/2018 07:00 ב ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומית==יורדים דרך נוף צפונית 14/03/2018 07:00 ד ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומית==יורדים דרך נוף צפונית 05/03/2018 07:00 ב ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומי==יורדים דרך נחל כיסלון 26/02/2018 07:00 ב ירושלים והסביבה XC
בינוני
30 חינם
עולים דרך נוף דרומית==יורדים דרך נוף צפונית 21/02/2018 07:00 ד ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומית==יורדים דרך נוף צפונית 14/02/2018 07:00 ד ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומי==יורדים דרך נחל כיסלון 07/02/2018 07:00 ד ירושלים והסביבה XC
בינוני
25 חינם
עולים דרך נוף דרומי==יורדים דרך נחל כיסלון 31/01/2018 07:00 ד ירושלים והסביבה XC
בינוני
25 חינם
יבנה--עדהלום 08/01/2018 06:30 ב השפלה XC
בינוני-קל
40 חינם
עולים דרך נוף דרומי==יורדים דרך נחל כיסלון 15/11/2017 07:00 ד ירושלים והסביבה XC
בינוני
30 חינם
עולים דרומי+גבעת יערים---יורדים נחל כיסלון 25/10/2017 07:00 ד ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
27 חינם
עולים נוף דרומי+גבעת יערים=חוזרים נחל כיסלון 01/10/2017 06:30 א ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומי==חוזרים דרך נחל כיסלון 27/09/2017 06:00 ד ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
25 חינם
יבנה--עד הלום 31/07/2017 06:00 ב השפלה XC
קל
40 חינם
עולים דרך נוף דרומי=יורדים דרך נוף צפוני 22/02/2017 07:00 ד ירושלים והסביבה XC
בינוני
30 חינם
עולים דרך נוף דרומית =יורדים דרך נוף צפונית 14/01/2017 07:00 ש ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומי =יורדים דרך נוף צפוני 26/12/2016 06:45 ב ירושלים והסביבה XC
בינוני
30 חינם
עולים דרך נוף דרומית ויורדים דרך נוף צפונית 19/12/2016 07:00 ב ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים בדרך נוף דרומית ויורדים בדרך נוף צפונית 12/12/2016 07:00 ב ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים בדרך נוף דרומית ויורדים בדרך נוף צפונית 07/12/2016 07:00 ד ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומי==יורדים דרך נוף צפוני 05/12/2016 07:00 ב ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומי==יורדים דרך נוף צפוני 29/11/2016 07:00 ג ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומי==יורדים דרך נוף צפוני 28/11/2016 06:30 ב ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומי==יורדים דרך נוף צפוני 23/11/2016 06:30 ד ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומי==יורדים דרך נוף צפוני 21/11/2016 06:30 ב ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומי===יורדים דרך נוף צפוני 02/11/2016 07:00 ד ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומי===יורדים דרך נוף צפוני 17/10/2016 06:30 ב ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומי===יורדים דרך נוף צפוני 05/10/2016 06:00 ד ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומי===יורדים דרך נוף צפוני 28/09/2016 06:00 ד ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומי===יורדים דרך נוף צפוני 17/09/2016 06:00 ש ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומי===יורדים דרך נוף צפוני 14/09/2016 06:00 ד ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומי===יורדים דרך נוף צפוני 12/09/2016 06:00 ב ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומי##יורדים דרך נוף צפוני 10/09/2016 06:15 ש ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומי===יורדים דרך נוף צפוני 31/08/2016 06:00 ד ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומי===יורדים דרך נוף צפוני 29/08/2016 06:00 ב ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומי===יורדים דרך נוף צפוני 24/08/2016 06:00 ד ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
סיגל והחברים. 22/08/2016 05:40 ב ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומי===יורדים דרך נוף צפוני 20/08/2016 06:00 ש ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומי===יורדים דרך נוף צפוני 17/08/2016 06:00 ד ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
סיגל והחברים. 15/08/2016 05:40 ב ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומי===יורדים דרך נוף צפוני 10/08/2016 06:00 ד ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
25 חינם
סיגל והחברים. 08/08/2016 05:40 ב ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
30 חינם
עולים דרך נוף דרומי===יורדים דרך נוף צפוני 03/08/2016 06:00 ד ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
25 חינם
עולים דרך נוף דרומי===יורדים דרך נוף צפוני 01/08/2016 06:00 ב ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
25 חינם
עולים דרך נוף דרומי===יורדים דרך נוף צפוני 27/07/2016 06:00 ד ירושלים והסביבה XC
בינוני-קשה
25 חינם