• Groopy
  • Groopy
  • Groopy
  • Groopy
Groopy

אבי כרמל

רכיבות שהובלתי

סה"כ טיולים שהובלתי:   2
סה"כ באחוזים מהטיולים שנפתחו:   0.00%
סה"כ מרחק:   44
מרחק ממוצע ק"מ לטיול:   22