נושא: E BIKE בתא השטח שבין שדי חמד לחורשים ואבו רבאח-סיכום טיול

רד לסוף השרשור
facebook
נכתב ב - 12/08/2023 10:31:59
תאריך הצטרפות
03/05/2004
נושאים
341
תגובות
391
פתח מעל 150 רכיבות
מעל 20000 ק'מ בגרופי
בתא השטח שבין שדי חמד לחורשים ואבו רבאח-11/8/23
אין ויכוח על המוסכמה שהדרכת מקומי שמכיר היטב את חצרו האחורית עולה על כל תיכנון  מסלול במחשב.
כך נהניתי היום מהובלת "מקומי" (שאולי קציר) שחשף בפני פינות יפות במקורות הירקון שידעתי עליהם רק מקריאה .
עד עתה הייתי בטוח שנקודות החן של מקורות הירקון נמצאות בצידו הדרומי של האפיק.היום הסתבר לי שהצד הצפוני לוקח אותן בהליכה(בדיווש).
מבלי להמעיט מהכייף שברכיבת כל המסלול הפידול בין "בית לאה" ל"אבו ראבח" במינהרה ארוכה  מחופה בקני סוף, הייתה הדובדבן שבטיול.
המסלול-שדי חמד-חורשים-תצפית חזי-בית לאה-אבו רבאח-נווה ירק-שדי חמד.
מאפייני טיול-
מרחק כ40 ק"מ.
מהירות ממוצעת-13 קמ"ש.
זמן רכיבה נטו-2.46 ש'.
טיפוס אנכי מצטבר-214 מ'.
קלוריות-Kcal 291.
צריכת בטריה-כ30%.
היה נהדר.
סיכם- אבינועם
 
  
הרכיבה חינמית.
הקבוצה תשמח לקלוט גם רוכבי(ות) אופניים רגילים
 
 https://chat.whatsapp.com/DDYRHTaEgRxOrPmHr6cl3 להצטרפות לקבוצת הרכיבה המחושמלת הקישו על 
   
 
  Pהגדולה   הוסף לאות האחרונה את האות    
.
אני רוכב להנאתי אין אני מדריך,ולא מארגן  ו\או מוביל טיולים מוסמך והמצטרפים(ות) בעצם השתתפותם(ן) מצהירים(ות) ) ומסכימים(ות) כי הם עושים זאת על אחריותם הבלעדית ומסירים ממני כל אחריות לנזקי גוף או רכוש ו/או כל אחריות אחרת. בהצטרפות לטיול  כל מצטרף(פת) מאשר(ת) שלא תהיה לו שום תלונה ו/או עילה מכל סוג שהוא ומוותרים(ות) על כל זכות לתביעה  בין בעקיפין ובין במישרין כלפי .
 כמצטרף(ת) הנני מתחייב(ת) לשפות ו/או לפצות (לרבות באמצעות עזבוני) באופן מיידי ועל פי דרישה בכתב אותך או מי מטעמך בשל כל חבות ו/או הוצאה שהוטלה עליהם או על מי מהם בגין, בקשר ו/או תוך כדי כל תביעה שתוגש כנגדם ו/או כנגד מי מהם על-ידי ו/או על ידי מי מטעמי, לרבות אך לא רק עזבוני, שאריי, חברת ביטוח, קרן פנסיה ו/או כל גורם אחר, הנוגעת במישרין או בעקיפין לרכיבה ו/או לנזק שאירע ואו שולם לי ו/או למי מטעמי ע"י צד ג' כלשהו (להלן: "השיפוי").
 
 

 

נכתב ב - 12/08/2023 17:47:25
תאריך הצטרפות
30/07/2004
נושאים
22
תגובות
84
אבינועם הגדול , אין כמוך !!
תודה
היה כייף לרכוב איתך
שאולי